mentalna aritmetika kruševac

Mentalna aritmetika SuanPan u Kruševcu dostupna je polaznicima uzrasta od 5 do 14 godina u centru Rubiko Plus Kruševac. Centar mentalne aritmetike SuanPan, Rubiko Plus Kruševac, je licenciran od strane ovlašćenog centra Pro-Mens iz Niša, a svi predavači poseduju licence za prenošenje znanja iz oblasti mentalne aritmetike SuanPan.

SuanPan mentalna aritmetika omogućava razvoj potencijala dece u razvojnom periodu, koristeći matematiku kao stimulans. Računanje bez bilo kakvih pomagala je ipak samo jedna od koristi programa. Pridružite nam se.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan, Rubiko Kruševac

Jelena Perčević

Diplomirani filolog hispanista, 4 godine iskustva u radu sa decom.

Predavač mentalne aritmetike Jelena Perčević

Marija Đokić

Vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja, 4 godine iskustva u radu sa decom.

Predavač mentalne aritmetike Marija Đokić

Mentalna aritmetika SuanPan, Kruševac

mentalna aritmetika kruševac rubiko plus

Rubiko Plus

Kruševac
Čupićeva 32
060/42-33-889

Detalje programa SuanPan možete naći na sajtu Pro-Mens centra.