Mentalna aritmetika je obrazovno razvojni program koji se zasniva na radu na abakusu, odnosno računaljci. SuanPan mentalna aritmetika namenjena je razvijanju potencijala kod dece u razvojnom periodu od 5 do 14 godina.

Metodologija programa mentalne aritmetike se zasniva na sistemu rada dve ruke. S obzirom na to da su prilikom rada na računaljci aktivni prsti obe ruke istovremeno, podstiče se istovremeni rad leve i desne moždane hemisfere. Ovakvim umnim radom dolazi do jačanja sinapsi, odnosno veza između leve i desne hemisfere. Tako, mozak radi mnogo brže i efikasnije. Nakon osmomesečnog treninga, koliko program mentalne aritmetike traje, navika mozga da aktivira obe hemisfere ostaje za ceo život.

Da li je mentalna aritmetika SuanPan namenjena svima?

Mentalna aritmetika je pogodna za svako dete, jer svako dete ima određene potencijale koje je steklo rođenjem. Ti potencijali se mogu razvijati u periodu od 5. do 14. godine upravo pomoću programa mentalne aritmetike. Mentalna aritmetika SuanPan daje detetu vetar u leđa i pomaže da se u prvi plan istaknu svi potencijali koje ono poseduje.

Treba naglasiti da SuanPan mentalna aritmetika nije matematika, iako se prilikom rada koriste aritmetičke operacije u savladavanju same tehnike rada na abakusu. Deca rade po sistemu piši-briši, odnosno, ispisuju brojeve na abakusu, koristeći veliki broj kombinacija koje vremenom savladavaju. Tako mentalna aritmetika SuanPan daje rezultate koji se ogledaju na svim poljima. Deca napreduju u školi, u igri, kroz socijalizaciju, dostižu viši nivo samopouzdanja i samopoštovanja. Samim tim je i kvalitet svega što deca rade na višem nivou.

Kako proveriti rezultate programa mentalne aritmetike SuanPan?

Mentalna aritmetika SuanPan je program koji, između ostalog, garantuje da ćete moći da pratite napredak deteta. Postignuća dece u ovom programu se mere iz nedelje u nedelju. Svake nedelje deca rešavaju testove pažnje kojima se meri njihov napredak u razvojnom smislu. Testovi se odnose prvenstveno na jačanje pažnje, memorije i koncentracije. Periodično deca rešavaju i testove provere znanja kojima se mere njihova postignuća, odnosno, koliko je gradiva predviđenog za određeni vremenski period dete savladalo. Mentalna aritmetika SuanPan je zato dokazano efikasna. Prednost mentalne aritmetike SuanPan u odnosu na ostale slične programe je upravo u merljivosti razvoja dečijih mentalnih kapaciteta.

mentalna aritmetika program

Rezultati programa mentalne aritmetike SuanPan

Nakon osmomesečnog programa SuanPan mentalne aritmetike dečija pažnja i koncentracija ojačaju u toj meri da deca stiču sposobnost demonstracije odvojene pažnje. Odvojena pažnja je sposobnost osobe da radi više radnji u isto vreme, sa istim fokusom i stepenom pažnje. Ova sposobnost je neophodna u savremenom svetu, a biće sve važnija u budućnosti. Mentalna aritmetika SuanPan je licencirani program koji obuhvata ceo metodički paket. Tom paketu pripadaju određeni Montessori materijali, tehnika rada na abakusu, tehnika rada na fleš kartici, mentalni rad, testiranje pažnje i igrovne aktivnosti poznate kao „Drama na času”.

Primena SuanPan programa mentalne aritmetike aktivira ukupan mentalni potencijal i omogućava bolji uspeh u obrazovanju, ali i mnogim drugim sferama života. SuanPan mentalna aritmetika je program kojim se razvija brzina i tačnost, pojačava informativni proces i protok misli, razvija alternativni način razmišljanja i aktivira celokupni razvojni proces kod dece, što nakon ovog osmomesečnog programa ona i zadržavaju do kraja života, bez potrebe za obnavljanjem programa.

Razvoj pažnje programom SuanPan mentalne aritmetike

Pažnja je životno važna sposobnost s kojom se rađamo i koju razvijamo odrastajući. To je proces koji nam omogućuje da se usmerimo na važne informacije, a zanemarimo nevažne. Za nju je odgovoran frontalni režanj u mozgu koji svojim neuronskim vezama pomaže da se usredsredimo na nešto manjih priliva ostalih signala iz drugih delova mozga. Pažnja je važna tokom celog života. Ona određuje koje podatke naš um obrađuje, nevezano za situaciju u kojoj se nalazimo.

Fokusirajući se na ono što nam je u datom trenutku središte interesa, svakodnevno upravljamo svojim perceptivnim procesima. Stoga nam pažnja omogućuje siguran razvoj i sposobnost učenja.

Kako dete raste, tako se poboljšava kontrola pažnje. To znači da se povećava trajanje pažnje, a smanjuje lakoća s kojom je pažnju moguće odvratiti. Sa odrastanjem se menja i prilagodljivost pažnje zahtevima zadatka. Starija deca bez poteškoća usmere svoju pažnju na određeni zadatak. Pritom, ona ne pridaju važnost stvarima i događajima koji nisu od važnosti za rešavanje zadatka. Mlađa deca usmeriće će se na znatno više nevažnih aspekata i zbog toga će biti manje uspešna u rešavanju glavnog zadatka.

Planiranje je sledeća važnost pažnje koja se menja sa odrastanjem. Starija deca planski pristupaju rešavanju nekog zadatka, npr. upoređivanju dveju slika, dok će mlađa deca te dve slike upoređivati bez ikakvog plana. I, na kraju, deca vremenom postaju sve uspešnija u prilagođavanju svojih strategija zadacima koji se postavljaju pred njih. Tako starije dete, koje je uvežbani čitač, smanji brzinu čitanja i usmeri se na pažnju na razumevanje teksta ako on postane teži, dok će mlađe dete biti sklono održavanju brzine nezavisno od težine teksta.

Razvoj memorije programom mentalne aritmetike SuanPan

Sama memorija je složen proces. Mogu se koristiti razne strategije kako bi se deci na adekvatan način pomoglo da zapamte, ili da se sete nekih stvari. Sećanje zahteva sposobnost zadržavanja novih informacija na nekoliko sekundi (kratkotrajna memorija), ili na nekoliko minuta dok se koristimo informacijama (takozvana aktivno-radna memorija), te konačno i na duže vreme (dugotrajna memorija).

U svakom slučaju, što više prilika damo deci da vežbaju delove mozga zadužene za pamćenje, lakše će savladati sve ono što se od njih traži u školi. Suprotno onome što većina ljudi misli, pamćenje je nešto što se praksom može poboljšati. Slično mišiću, što ga više koristimo, jači postaje.

Razvoj koncentracije programom mentalne aritmetike SuanPan

Koncentracija nije karakteristika inteligencije već se menja zavisno od uzrasta. Radom i vežbanjem se može znatno poboljšati. Koncentracija se može opisati kao usmeravanje uma, fokusirana pažnja ili kao sposobnost da se obrati pažnja na samo jednu misao ili predmet isključujući druge. Koncentrisanje na aktivnosti koje obavljamo doprinosi tome da ih uradimo bolje, brže i uspešnije. Fokusiranje na rad čini rad uspešnijim. Bolja koncentracija olakšava učenje, ubrzava razumevanje i poboljšava memoriju. Ona nam pomaže da se usredsredimo na svoje ciljeve i da ih lakše postignemo. Da bismo razvili ovu sposobnost moramo vežbati svoj um. Prava i dobra koncentracija razvija se postepeno kroz svakodnevni rad i uz posebne vežbe.

program mentalne aritmetike