mentalna aritmetika računaljka

Mentalna aritmetika je obrazovno-razvojni program koji se zasniva na radu na abakusu, odnosno računaljci. SuanPan mentalna aritmetika namenjena je razvijanju potencijala kod dece u razvojnom periodu od 5 do 14 godina.

Metodologija programa SuanPan mentalne aritmetike se zasniva na sistemu rada dve ruke. S obzirom na to da su prilikom rada na računaljci aktivni prsti obe ruke istovremeno, podstiče se istovremeni rad leve i desne moždane hemisfere. Ovakvim umnim radom dolazi do jačanja sinapsi, odnosno veza između leve i desne hemisfere, te mozak radi mnogo brže i efikasnije. Nakon osmomesečnog treninga, koliko program mentalne aritmetike SuanPan traje, navika mozga da aktivira obe hemisfere ostaje za ceo život.

86%
Pronađite centar u Vašoj blizini

bolja pažnja i koncentracija

kod dece koja su završila program mentalne aritmetike SuanPan.
Pronađite centar u Vašoj blizini

Da li je mentalna aritmetika SuanPan namenjena svima?

Mentalna aritmetika SuanPan je pogodna za svako dete, jer svako dete ima određene potencijale koje je steklo rođenjem. Ti potencijali se mogu razvijati u periodu od 5. do 14. godine upravo pomoću programa mentalne aritmetike SuanPan. Mentalna aritmetika SuanPan daje detetu vetar u leđa i pomaže da se u prvi plan istaknu svi potencijali koje ono poseduje.

Treba naglasiti da SuanPan mentalna aritmetika nije matematika, iako se prilikom rada koriste aritmetičke operacije u savladavanju same tehnike rada na abakusu. Deca rade po sistemu piši-briši, odnosno, ispisuju brojeve na abakusu, koristeći veliki broj kombinacija koje vremenom savladavaju. Tako mentalna aritmetika SuanPan daje rezultate koji se ogledaju na svim poljima – u školi, u igri, kroz socijalizaciju, kroz viši nivo samopouzdanja i samopoštovanja, a samim tim je i kvalitet svega što deca rade na višem nivou.

Kako proveriti rezultate programa mentalne aritmetike SuanPan?

Mentalna aritmetika SuanPan je program koji, između ostalog, garantuje da ćete moći da pratite napredak deteta. Postignuća dece u ovom programu se mere iz nedelje u nedelju. Svake nedelje deca rešavaju testove pažnje kojima se meri njihov napredak u razvojnom smislu, a odnose se prvenstveno na jačanje pažnje, memorije i koncentracije. Periodično deca rešavaju i testove provere znanja kojima se mere njihova postignuća, odnosno, koliko je gradiva predviđenog za određeni vremenski period dete savladalo. Mentalna aritmetika SuanPan je zato dokazano efikasna. Prednost mentalne aritmetike SuanPan u odnosu na ostale slične programe je upravo u merljivosti razvoja dečijih mentalnih kapaciteta.

VIŠE O PROGRAMU MENTALNE ARITMETIKE
0+
polaznika uspešno savladalo program
0+
visokoobrazovanih predavača
0
franšiznih centara u regionu

Nastavni centri mentalne aritmetike u Srbiji i regionu

Mentalna aritmetika SuanPan je trenutno zastupljena u preko 40 obrazovnih centara širom Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Svi nastavni centri su licencirani za primenu programa, a nastavni kadar je iskusan, pažljivo odabran i sertifikovan za nastavu mentalne aritmetike. Predavači mentalne aritmetike su isključivo iz obrazovne struke, sa obaveznim poznavanjem metodike i pedagogije. Svi ostali, bez obzira na stručnu spremu, ne mogu biti sertifikovani za program mentalne aritmetike SuanPan.

Pronađite najbliži nastavni centar i prijavite svoje dete na program mentalne aritmetike.

NASTAVNI CENTRI MENTALNE ARITMETIKE