Loading...

Mentalna aritmetika Beograd Čukarica – La Felicita

Mentalna aritmetika Beograd Čukarica – La Felicita 2016-12-11T20:24:02+00:00
mentalna aritmetika beograd čukarica

U radu predškolske ustanove La Felicita jedno od najvažnijih mesta zauzima mentalna aritmetika SuanPan. Ustanova La Felicita se nalazi u Beogradu, opština Čukarica. Predškolska ustanova La Felicita je institucija koja svoj rad zasniva na dugogodišnjem iskustvu stručnog tima, koji se na naučnom nivou bavi napredovanjem u pogledu dečjeg sveukupnog razvoja i njegovom uspešnom praktičnom primenom.

Mentalna aritmetika SuanPan je program u trajanju od 8 meseci koji naučno dokazano, uspešno, merljivo i trajno unapređuje čitav niz kognitivnih sposobnosti dece u uzrastu od 5 do 14 godina.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan, La Felicita Beograd – Čukarica

Ana Vasović

Diplomirani profesor engleskog jezika sa 16 godina iskustva u obrazovanju.

Natalija Mirčetić

Diplomirani pedagog sa 13 godina iskustva u obrazovanju.

Jovan Popović

Diplomirani muzički umetnik specijalista, 6 godina iskustva u obrazovnom radu sa decom.

Mentalna aritmetika SuanPan, Beograd – Čukarica

mentalna aritmetika beograd čukarica

Predškolska ustanova La Felicita

Beograd, Čukarica
Ilije Stojadinovića 83
011/231-88-67

Više informacija na sajtu La Felicita