mentalna aritmetika novi sad

Centar mentalne aritmetike SuanPan – Kefalo Novi Sad je obrazovni centar koji poseduje licencu za primenu programa mentalne aritmetike SuanPan. Mentalna aritmetika SuanPan je jedna od najefikasnijih metoda za usvajanje znanja i veština.

Mentalna aritmetika SuanPan je program koji započinje primenom abakusa (računaljke) i auditivnog treninga, a nakon izvesnog vremena dolazi do usvajanja i vizualiziranja računaljke, što dovodi do samostalnog misaonog izvođenja računskih operacija, bez ikakvih pomagala. Osim rada na računaljci, program je propraćen testovima pažnje i koncentracije i kreativnim igrama.

U našoj školi za primenu programa SuanPan mentalna aritmetika zaduženi su učitelji koji imaju iskustva u radu sa decom i koji su licencirani i obučeni za pružanje nastave SuanPan mentalne aritmetike. Oni sa njima prolaze program u trajanju od 8 meseci, nastava je organizovana jednom nedeljno i obuhvata tri vezana časa, svaki u trajanju od 40 minuta.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan u centru Kefalo, Novi Sad

Marina Fodor

Profesor razredne nastave, master – strukovni menadžer bezbednosti. Radno iskustvo u nastavi: 6 godina u osnovnoj školi i 2 godine u centru „Kefalo“.
Drugo radno iskustvo: dugogodišnji volonter Crvenog krsta, instruktor u kampovima, licencirani sudija i predavač prve pomoći. Koordinator Safe kids Serbia.

Moto:  Prepreke su one strašne stvari koje čovek ugleda kada skrene pogled sa svog cilja.

Kristina Nosović

Master profesor srpskog jezika i književnosti. Radno iskustvo u nastavi: 8 godina individualnog rada sa decom na praćenju školskog rada, pripremama za prijemne ispite u srednje škole i na fakultete i pripremama za takmičenja, 3 godine rada u osnovnim i srednjim školama, 1 godina u centru “Kefalo”.
Drugo radno iskustvo: digitalni marketing, odnosi s javnošću, uredništvo, lektura…

Moto: Sačuvaj dete u sebi jer deca su ukras sveta!

Marija Ristić

Profesor razredne nastave. Radno iskustvo u nastavi: 11 godina (10 godina u osnovnoj školi i na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije i 1 godina u centru “Kefalo”).
Drugo radno iskustvo: planiranje nastave, marketing – odnosi s javnošću i kampanje.

Moto: Upornost se uvek isplati, ne odustaj!

Sofija Vujaković

Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti. Radno iskustvo u nastavi: 6 godina (4 godine u individualnom radu sa učenicima iz oblasti srpskog jezika i književnosti, 3 godine u osnovnoj školi, 1 godina u centru „Kefalo“).
Drugo radno iskustvo: lektura, bibliotekar sa licencom, rad sa studentima u studentskoj službi…

Moto: Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo one koje nisu napadnute!

Dragana Simeunović

Master profesor srpskog jezika i književnosti. Radno iskustvo u nastavi: 4 godine (3 godine u osnovnoj školi i 4 u individualnoj nastavi sa osnovcima i srednjoškolcima u oblasti srpskog, engleskog i francuskog jezika). Drugo radno iskustvo: bibliotekar u Rektoratu Novosadskog univerziteta.

Ideja: Biram SuanPan u želji da zauvek treniram mozak jer je matematika gimnastika uma.

Ivana Nedeljković

Strukovni vaspitač – specijalista za rad s decom s posebnim potrebama. Radno iskustvo u radu s decom: 8 godina (u PU „Radosno detinjstvo“), priprema za polazak u školu, rad sa decom u ŠOSO „Dr Milan Petrović“ Novi Sad. Drugo radno iskustvo: mentor studentima Visoke škole za obrazovanje vaspitača.

Mentalna aritmetika SuanPan, Novi Sad

mentalna aritmetika novi sad kefalo

Kefalo centar za obrazovanje

Novi Sad
Bulevar oslobođenja 42 i Vase Stajića 22a
069/533-25-66, 064/887-58-21

Više na sajtu centra Kefalo.