mentalna aritmetika kraljevo

Edukativno obrazovni centar Kliker Kraljevo nudi program mentalne aritmetike SuanPan za isticanje potencijala dece u razvojnom periodu od 5 do 14 godina. Mentalna aritmetika je tehnika koja omogućava izvođenje osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje), bez korišćenja ikakvih fizičkih i spoljašnjih instrumenata/uređaja, kao što su digitron, papir i olovka ili računar.

Mentalna aritmetika SuanPan podrazumeva računanje samo uz pomoć ljudskog mozga, korišćenjem moći misaonog procesa pri izvođenju matematičkih operacija.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan, Kliker Kraljevo

Katarina Topalović

Strukovni vaspitač sa 3 godine iskustva u radu sa decom, predavač za kinder grupe mentalne aritmetike SuanPan.

Predavač mentalne aritmetike Katarina Topalović

Marija Rakić

Profesor razredne nastave sa 13 godina radnog iskustva u nastavi. Drži primarne i sekundarne grupe mentalne aritmetike SuanPan.

Predavač mentalne aritmetike Marija Rakić

Mentalna aritmetika SuanPan, Kraljevo

mentalna aritmetika kraljevo kliker

Kliker

Kraljevo
Hajduk Veljkova 24
063/888-18-19

Saznajte više o programu na sajtu Pro-Mens centra.