PRO-MENS je centar koji se bavi obrazovanjem, inovacijama, unapređivanjem tehnika učenja kao i istraživanjem u obrazovanju. Prvi program koji je zaživeo u centru jeste mentalna aritmetika SuanPan. Usklađivanje programa mentalne aritmetike SuanPan sa obrazovnim sistemom, istraživanje i rad na istom, bio je zadatak centra Pro-Mens. Nakon uspešne lokalizacije i prilagođavanja programa mentalne aritmetike SuanPan za tržište regiona, centar Pro-Mens dobio je udeo u samom vlasništvu nad programom i postao glavni predstavnik programa mentalne aritmetike SuanPan za područje Balkana.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan

Ana Momčilov

Diplomirani vaspitač sa Montessori licencom. Ima 4 godine iskustva u obrazovanju i radu sa decom predškolskog uzrasta. Vodi Kinder grupe mentalne aritmetike.

Predavač mentalne aritmetike Ana Momčilov

Irena Jovanović

Diplomirani pedagog sa 8 godina radnog iskustva u predškolskim i školskim ustanovama.

Predavač mentalne aritmetike Irena Jovanović

Ivana Veličković

Diplomirani strukovni vaspitač. Ima 5 godina iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta.

Predavač mentalne aritmetike Ivana Veličković

Marija Radulović

Diplomirani hemičar – profesor hemije, sa 6 godina radnog iskustva u obrazovanju.

Predavač mentalne aritmetike Marija Radulović

Pro-Mens tim