mentalna aritmetika novi sad

Centar mentalne aritmetike SuanPan – Kefalo Novi Sad je obrazovni centar koji poseduje licencu za primenu programa mentalne aritmetike SuanPan. Mentalna aritmetika SuanPan je jedna od najefikasnijih metoda za usvajanje znanja i veština.

Mentalna aritmetika SuanPan je program koji započinje primenom abakusa (računaljke) i auditivnog treninga, a nakon izvesnog vremena dolazi do usvajanja i vizualiziranja računaljke, što dovodi do samostalnog misaonog izvođenja računskih operacija, bez ikakvih pomagala. Osim rada na računaljci, program je propraćen testovima pažnje i koncentracije i kreativnim igrama.

U našoj školi za primenu programa SuanPan mentalna aritmetika zaduženi su učitelji koji imaju iskustva u radu sa decom i koji su licencirani i obučeni za pružanje nastave SuanPan mentalne aritmetike. Oni sa njima prolaze program u trajanju od 8 meseci, nastava je organizovana jednom nedeljno i obuhvata tri vezana časa, svaki u trajanju od 40 minuta.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan u centru Kefalo, Novi Sad

Marina Fodor

Profesor razredne nastave, master – strukovni menadžer bezbednosti. Radno iskustvo u nastavi: 6 godina u osnovnoj školi i 2 godine u centru „Kefalo“.
Drugo radno iskustvo: dugogodišnji volonter Crvenog krsta, instruktor u kampovima, licencirani sudija i predavač prve pomoći. Koordinator Safe kids Serbia.

Moto:  Prepreke su one strašne stvari koje čovek ugleda kada skrene pogled sa svog cilja.

Predavač mentalne aritmetike Marina Fodor

Kristina Nosović

Master profesor srpskog jezika i književnosti. Radno iskustvo u nastavi: 8 godina individualnog rada sa decom na praćenju školskog rada, pripremama za prijemne ispite u srednje škole i na fakultete i pripremama za takmičenja, 3 godine rada u osnovnim i srednjim školama, 1 godina u centru “Kefalo”.
Drugo radno iskustvo: digitalni marketing, odnosi s javnošću, uredništvo, lektura…

Moto: Sačuvaj dete u sebi jer deca su ukras sveta!

Predavač mentalne aritmetike Kristina Nosović

Marija Ristić

Profesor razredne nastave. Radno iskustvo u nastavi: 11 godina (10 godina u osnovnoj školi i na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije i 1 godina u centru “Kefalo”).
Drugo radno iskustvo: planiranje nastave, marketing – odnosi s javnošću i kampanje.

Moto: Upornost se uvek isplati, ne odustaj!

Predavač mentalne aritmetike Marija Ristić

Sofija Vujaković

Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti. Radno iskustvo u nastavi: 6 godina (4 godine u individualnom radu sa učenicima iz oblasti srpskog jezika i književnosti, 3 godine u osnovnoj školi, 1 godina u centru „Kefalo“).
Drugo radno iskustvo: lektura, bibliotekar sa licencom, rad sa studentima u studentskoj službi…

Moto: Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo one koje nisu napadnute!

Predavač mentalne aritmetike Sofija Vujaković

Dragana Simeunović

Master profesor srpskog jezika i književnosti. Radno iskustvo u nastavi: 4 godine (3 godine u osnovnoj školi i 4 u individualnoj nastavi sa osnovcima i srednjoškolcima u oblasti srpskog, engleskog i francuskog jezika). Drugo radno iskustvo: bibliotekar u Rektoratu Novosadskog univerziteta.

Ideja: Biram SuanPan u želji da zauvek treniram mozak jer je matematika gimnastika uma.

Predavač mentalne aritmetike Dragana Simeunović

Ivana Nedeljković

Strukovni vaspitač – specijalista za rad s decom s posebnim potrebama. Radno iskustvo u radu s decom: 8 godina (u PU „Radosno detinjstvo“), priprema za polazak u školu, rad sa decom u ŠOSO „Dr Milan Petrović“ Novi Sad. Drugo radno iskustvo: mentor studentima Visoke škole za obrazovanje vaspitača.

Predavač mentalne aritmetike Ivana Nedeljković

Mentalna aritmetika SuanPan, Novi Sad

mentalna aritmetika novi sad kefalo

Kefalo centar za obrazovanje

Novi Sad
Bulevar oslobođenja 42 i Vase Stajića 22a
069/533-25-66, 064/887-58-21

Više na sajtu centra Kefalo.