mentalna aritmetika požega

Edukativni centar Maštaonica Požega je licenciran za program SuanPan mentalna aritmetika od strane ovlašćenog centra Pro-Mens iz Niša . Cilj našeg rada je da osposobimo decu za istovremenu upotrebu obeju moždanih hemisfera, pružajući im time adekvatnu bazu za kvalitetan razvoj.

Mentalna aritmetika SuanPan otvara vrata suštinski važnim mentalnim potencijalima deteta, pri čemu je matematika samo stimulans. Od najranijeg uzrasta, kroz program mentalne aritmetike, upućujemo decu na razvijanje različitih veština koje će moći da primenjuju celog života.

Rezultati su bolja memorija, koncentracija, pažnja, bolje i samostalnije donošenje odluka, kreativnost, samopouzdanje, značajno poboljšano usvajanje znanja iz svih oblasti.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan, Maštaonica Požega

Sandra Nikolić

Profesor razredne nastave i vaspitač u predškolskim ustanovama sa Montesori sertifikatom.

Predavač mentalne aritmetike Sandra Nikolić

Milica Ojdanić

Diplomirani profesor razredne nastave, Montesori predavač.

Predavač mentalne aritmetike Milica Ojdanić

Mentalna aritmetika SuanPan, Požega

mentalna aritmetika požega maštaonica

Edukativni centar Maštaonica

Požega
Cara Lazara 18
031/31-00-132

Više informacija – Maštaonica