mentalna aritmetika sarajevo

Suan Pan mentalna aritmetika u centru Bonum Sarajevo je licencirani i međunarodno priznati obrazovno-razvojni program kojim se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina ostvaruje napredak u oblastima kognitivnih veština: pažnja, memorija, refleksi, koncentracija, logičko-matematičko mišljenje, slušanje i opažanje.

Osnovni nivo programa traje 8 meseci i u tom vremenu deca koja pohađaju program postižu izvanredne rezultate, te u poređenju sa vršnjacima pokazuju viši nivo matematičkih veština, samopouzdanja i pozitivan odnos prema učenju generalno.

Primena psiholoških testova, drame na časovima i razvojnih testova za razvijanje pažnje, sastavni su deo metodologije programa. Sve aktivnosti u istraživanju i razvoju mentalne aritmetike Suan Pan proizvod su rada psihologa, profesora, nastavnika matematike i stručnjaka u oblasti obrazovanja.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan, Bonum, Sarajevo

Azra Baščelija

Profesor pedagogije i psihologije, 20 godina rada u obrazovanju.

Predavač mentalne aritmetike Azra Baščelija

Biljana Begović

Diplomirani psiholog, 16 godina rada u obrazovanju.

Predavač mentalne aritmetike Biljana Begović

Berina Čehajić-Draginović

Magistar psihologije, 3 godina rada u obrazovanju.

Predavač mentalne aritmetike Berina Čehajić-Draginović

Mentalna aritmetika SuanPan, Sarajevo

mentalna aritmetika sarajevo bonum

Centar Bonum

Sarajevo
Alipašina 22a
+387 33 565-255, +387 33 565-247

Više informacija na sajtu PU Bonum