mentalna aritmetika užice

Centar Maštaonica Užice je licenciran za program SuanPan mentalna aritmetika. Cilj našeg rada je da, kroz program mentalne aritmetike SuanPan, osposobimo decu za istovremenu upotrebu obeju moždanih hemisfera i omogućimo im adekvatnu osnovu za kvalitetan razvoj.

Mentalna aritmetika SuanPan otvara vrata mentalnim potencijalima deteta, koristeći matematiku samo kao stimulans. Decu u razvojnom periodu, kroz program mentalne aritmetike, upućujemo na razvijanje različitih veština koje će moći da primenjuju zauvek.

Rezultati nakon završenog programa mentalne aritmetike su bolja koncentracija, memorija, sposobnost učenja, pažnja, samostalnije donošenje odluka, samopouzdanje, kreativnost i poboljšano usvajanje znanja iz svih oblasti.

Predavači mentalne aritmetike SuanPan, Maštaonica Užice

Sandra Nikolić

Profesor razredne nastave i vaspitač u predškolskim ustanovama sa Montesori sertifikatom.

Predavač mentalne aritmetike Sandra Nikolić

Mentalna aritmetika SuanPan, Užice

mentalna aritmetika užice maštaonica

Edukativni centar Maštaonica

Užice
Poslovni centar Trg, Dimitrija Tucovića 151, 3. sprat, lok. 3
031/31-00-132

Više informacija na internet strani centra Maštaonica.